Download this Document
Rezultatet e Thirrjes së dytë publike për organizatat e shoqërisë civile ReLOaD

Rezultate e Thirrjes së dytë publike për organizatat e shoqërisë civile, ReLOaD

Aug 6, 2019

"Programi ReLOaD në Shqipëri dhe 12 bashkitë partnere të tij kanë nisur shpalljen e rezultateve të Thirrjes së dytë publike  për organizatat e shoqërisë civile. Listën e projekt propozimeve mund ta gjeni në këtë faqe, e cila do të azhornohet vazhdimisht me informacion mbi rezultatet nga të gjitha bashkitë partnere. Për më shumë informacion, për secilën bashki, ju lutem kontrolloni faqen e internetit të tyre. Na vizitoni në ditët në vazhdim për rezultatet e tjera."

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global