Download this Document
Katalogu i Flores dhe Faunes se Shqiperise

Katalogu i Flores dhe Faunes se Shqiperise

Jun 5, 2017

Ky eshte nje nga Kataloget e  Flores dhe Faunes se Shqiperise. Ky katalog sjell  foto nga Flora dhe Fauna e Shqiperise te mbledhura nga nje angazhim qytetar nje vjecar per te sjelle nje panorame te specieve te Shqiperise permes iniciatives Bio Blitz Shqiperi. SI pjese e kesaj iniciative u mblodhen rreth 1550 vezhgime nga gjithe Shqiperia.

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global