Download this Document
THIRRJA E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË BASHKITË PARTNERE TË PROGRAMIT RELOAD

Thirrja e dytë publike për organizatat e shoqërisë civile në bashkitë partnere të Programit ReLOaD,

Mar 20, 2019

Në kuadër të Thirrjes së dytë publike për organizatat e shoqërisë civile në bashkitë partnere të Programit ReLOaD, ky dokument përmban pyetjet më të shpeshta drejtuar stafit të ReLOaD gjatë plotësimit të aplikimit si dhe përgjigjet për secilën prej tyre.

 

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global