Learn moreDoruntina's Besa


Një broshurë për gratë dhe vajzat të cilat i kanë mbijetuar dhunës seksuale – nga viktimë në të mbijetuar

Broshure per grate dhe vajzat te cilat i kane mbijetuar dhunes seksuale.  


Booklet: Escaping Violence – 8 untold stories of real survivors of gender-based violence

This booklet brings to you eight stories from eight brave women who fight with this often-hidden pandemic, day in, day out. These stories are powerful, heartbreaking but inspiring too.  


Doracaku DjellezatProtokoll i Menaxhimit te Rasteve te Dhunes ne Familje ne Nivel Vendor Permes Mekanizmit te Koordinuar te Referimit

Protokolli është përgatitur në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me mbështetjen e UNDP Shqipëri, në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “T’i japim…  


Protocol on managing domestic violence cases at local level during the COVID-19 situation

The protocol aims to assist local authorities at municipal level, members of the CRMs responsible for prevention and management of DV cases  


Ending Violence Against Women Response to COVID-19 in Albania

UN'S Joint Programme “Ending Violence Against Women in Albania” (EVAWIA) has been working very closely with both central and local governmental authorities responsible for coordination and…  


UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global