Strehimi Social në Shqipëri

13 Dec 2016
image

Summary

Raporti “Strehimi Social në Shqipëri” vlerëson situatën e strehimit social në Shqipëri si dhe problematikat dhe sfidat që ajo mbart. Ky raport u mundësua nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në Shqipëri, në kuadër të Programit “Mbështetja e Kombeve të Bashkuara për Përfshirjen Sociale në Shqipëri”, i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatuar nga PNUD në partneritet me Qeverinë Shqiptare.

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global