Paketa e Aplikimit RELOAD 2019

05 Feb 2019
image

Summary

Thirrje:

“12 bashkitë partnere të Programit ReLOaD në Shqipëri kanë nisur shpalljen e Thirrjes së dytë publike  për organizatat e shoqërisë civile.  Në këtë thirrje do të adresohen prioritet e bashkive të cilat janë përcaktuar në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile në çdo bashki partnere. Një model të paketës së dokumentacionit e gjeni në këtë faqe. Për më shumë informacion, për secilën bashki, ju lutem kontrolloni faqen e internetit të tyre.”

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global