Fuqizimi i grave për parti politike më të forta

08 Jul 2014
image

Summary

Fuqizimi i grave për parti politike më të forta: Udhëzues për promovimin e pjesëmarrjes së grave në politikë. Shembujt dhe praktikat më të mira botërore nga 20 vende të botës.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Download this Document