Framework study - on prison system, internment and forced labor during communist regime in Albania

13 Dec 2018
image

Summary

The framework study presents a historical perspective on totalitarian system in Albania and an overview on labor legal regulations for the period 1944-’91.

Studim kornizë - mbi sistemin e burgjeve, internimit dhe punës së detyruar gjatë regjimit komunist në Shqipëri me fokus ngritjen e një muzeu kujtese në ish-kampin e internimit të Tepelenës

 

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global