Economic and Social Inclusion
 • Vlerësimi i Nevojës për shërbime shoqerore në 12 qarqet e Shqipërisë
  Jun 25, 2019

  Raporti “Vlerësimi i Nevojës për shërbime shoqerore në 12 qarqet e Shqipërisë” analizon informacionin ekzistues dhe të dhënat administrative, që pasqyrojnë shërbimet shoqërore në Shqipëri si edhe përfituesit e tyre, me qëllim vlerësimin e nevojës për këto shërbime, për të orientuar procesin e hartimit të politikave efektive të kujdesit shoqëror në nivel qendror e lokal, e më tej, të politikave të përfshirjes shoqërore.

 • Roma and Egyptian Entrepreneurs in Focus
  Jun 25, 2019

  “ROMA AND EGYPTIAN ENTREPRENEURS IN FOCUS” features beneficiaries of the Income Generation component of the Project “Economic and Social Empowerment of Roma and Egyptians - a booster for social inclusion” (ESERE Project), financed by EU and implemented by UNDP, in partnership the Ministry of Health and Social Protection. We hope this photo brochure will inspire future entrepreneurs coming from vulnerable groups to pursue their dreams.

 • Raport Monitorimi dhe Vleresimi afatmesem I Planit Kombetar te Veprimit per Personat me Aftesi te Kufizuar
  Jun 10, 2019

  Në këtë raport përmblidhen rezultatet e zbatimit të Planit Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuara (PKVPAK) për periudhën Qershor 2016 – Qershor 2018. Raporti përmbledh dhe analizon progresin dy-vjeçar të punës së aktorëve përgjegjës për zbatimin e objektivave PKVPAK-së.

 • Rezultate e Thirrjes së dytë publike për organizatat e shoqërisë civile, ReLOaD
  Jun 8, 2019

  "Programi ReLOaD në Shqipëri dhe 12 bashkitë partnere të tij kanë nisur shpalljen e rezultateve të Thirrjes së dytë publike për organizatat e shoqërisë civile. Listën e projekt propozimeve mund ta gjeni në këtë faqe, e cila do të azhornohet vazhdimisht me informacion mbi rezultatet nga të gjitha bashkitë partnere. Për më shumë informacion, për secilën bashki, ju lutem kontrolloni faqen e internetit të tyre. Na vizitoni në ditët në vazhdim për rezultatet e tjera."

 • National Population Survey: Violence against Women and Girls in Albania
  May 24, 2019

  The third National Population Survey “Violence Against Women” collects data on the nature and prevalence of other forms of violence: dating violence, non-partner violence, sexual harassment, stalking.

 • Fact Sheet on Implementation of National Action Plan for the Integration of Roma and Egyptians
  Mar 27, 2019

  This document presents facts, data and targets after two years of “National Action Plan for Roma and Egyptians (2016-2020)” implementation.

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global