Democratic Governance and Rule of Law
 • STAR2 Progress Report Jan-April2019
  Jun 10, 2019

  This report summarizes STAR2 implementation progress for the period January-April 2019 in terms of activities and also the financial information for the reporting period.

 • STAR2 Progress Report July-December2018
  Jun 10, 2019

  This report summarizes STAR2 implementation progress for the period July - December 2018 in terms of activities and also the financial information for the reporting period.

 • Mar 20, 2019

  Në kuadër të Thirrjes së dytë publike për organizatat e shoqërisë civile në bashkitë partnere të Programit ReLOaD, ky dokument përmban pyetjet më të shpeshta drejtuar stafit të ReLOaD gjatë plotësimit të aplikimit si dhe përgjigjet për secilën prej tyre.

 • Udhezues per auditimin e Njesive te Qeverisjes Vendore nga Kontrolli i Larte i Shtetit
  Jan 22, 2019

  This guideline was developed in the framework of the assistance provided by the STAR2 project to the 61 municipalities of the country for the improvement of human resources knowledge in accordance with the State Audit Institution (SAI) standards, with the aim of familiarizing with the latest techniques of audit developed by the SAI institution and their preparation during an audit procedure.

 • A Satisfaction Survey on Social Services
  Nov 1, 2018

  This report provides an overview of the satisfaction with social services received by Roma and Egyptians, and PwD in 18 municipalities. The law 121/2016 “On Social Care Services in Albania” has established types of social services. The report highlights differences between service providers and service users, and provides a mapping of social services and beneficiaries. Recommendations from the report shade lights, among other things, on the attention that needs to be paid on the way social services are regulated and managed.

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global