Learn more


Rezultate e Thirrjes së dytë publike për organizatat e shoqërisë civile, ReLOaD

"Programi ReLOaD në Shqipëri dhe 12 bashkitë partnere të tij kanë nisur shpalljen e rezultateve të Thirrjes së dytë publike për organizatat e shoqërisë civile. Listën e projekt propozimeve mund ta…  Vlerësimi i Nevojës për shërbime shoqerore në 12 qarqet e Shqipërisë

Raporti “Vlerësimi i Nevojës për shërbime shoqerore në 12 qarqet e Shqipërisë” analizon informacionin ekzistues dhe të dhënat administrative, që pasqyrojnë shërbimet shoqërore në Shqipëri si edhe…  


Impact Evaluation of Employment Promotion Programmes in Albania

Skills Development for Employment Programme conducted an impact evaluation of the Employment Promotion Programmes (EPPs) implemented by the National Employment Service (NES) during 2015-2016. The…  


The National Agency for Employment and Skills: Central Organizational Structure and Staffing Proposals

Skills Development for Employment Programme undertook a comprehensive functional analysis of the current institutions in the employment and skills sector, focusing on the National Employment Service,…  


Mid-Term Review of the Employment and Skills Strategy 2014-2020

The Skills Development for Employment Programme provided technical support to the Ministry of Finance and Economy to carry out the Mid-Term Review of the Employment and Skills Strategy (NESS)…  


Roma and Egyptian Entrepreneurs in Focus

“ROMA AND EGYPTIAN ENTREPRENEURS IN FOCUS” features beneficiaries of the Income Generation component of the Project “Economic and Social Empowerment of Roma and Egyptians - a booster for social…  


Tirana Bank and UNDP embark on a partnership to promote environmental protection

Tirana Bank, member of Balfin group, and United Nations Development Programme announced today a partnership to promote protection of environment in Albania.  


STAR2 Progress Report Jan-April2019

This report summarizes STAR2 implementation progress for the period January-April 2019 in terms of activities and also the financial information for the reporting period.  


STAR2 Progress Report July-December2018

This report summarizes STAR2 implementation progress for the period July - December 2018 in terms of activities and also the financial information for the reporting period.  

UNDP Around the world

You are at UNDP Albania 
Go to UNDP Global